تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبینیستی

 

          نیستی حالم خرابه

            تورو با یكی دیگه دیدم

                 داغون شدم مردم ، ولی باز تورو بخشیدم

   نیستی دل شوره دارم

       می بینم تورو تو چشماش

            این تقدیر بی رحم و قلبم ، عشق من برو نذار تنهام

    نیستی حالم خرابه

        نیستی دستام سرد سرد

               چشمام تو رو با اون دید و دلم باور نكرد

   نیستی و هوای این گریه

             داره بغضم رو می شكنه

                         من مردم و دستهای تو قاتل منه
دوشنبه 7 شهریور 1390 ÊæÓØ shinobiBlog Skin