تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیپناه دل بی كسم

 

 اون كه یه وقتی تنها كسم بود

                    تنها پناه دل بی كسم بود

                              تنهام گذاشت و رفت از كنارم

                                          از درد دوریش من بیقرارم

  خیال میكردم پیشم میمونه

          ترانه عشق برام میخونه

                    خیال میكردم یه هم زبونه

                                 نمیدونستم نا مهربونه

 

 با اینكه رفته اما هنوزم ، از داغ عشقش دارم می سوزم

  فكر و خیالش همش باهامه ،هر جا كه میرم جلو چشامه

   

 دلم میخواد تا دووم بیارم

              رو درد دوریش مرهم بذارم

                              اما نمیشه راهی ندارم

                                         نمی تونم من طاقت بیارم
چهارشنبه 26 مرداد 1390 ÊæÓØ shinobiBlog Skin