تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیغم انگیز ترین

 غم انگیز ترین روز دنیا آن روز بود که رفتی و

 با کس دیگه ایی موندی

 غم انگیز ترین روز دنیا آن روزی بود که

 با کس دیگه ایی برای همیشه موندی ومنو

 به امان خدایی که هست ولی در این نزدیکی نیست گذاشتی

 چه جالب که ده سال پیش

 یکی از غم انگیز ترین روز های زندگی ام

 آن روزی بود که اکنون مصادف شده است

 با ازدواج توی بی وفا با یکی دیگر

 رفتن توی نامرد با کس دیگری

 این روز برایم تا ابد در ذهن خواهد ماند

 تا همیشه بدانم این روز روز غم انگیز زندگی ام است

 

 
سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin