تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیچرا؟؟؟

 چرا خدا تورو از من بیشتر دوست داشت؟

 چرا خدا اصلا منو دوست نداشت؟

 من که همه امید و توکلم فقط وفقط خدا بود

 من که غیر از خدا از کس دیگه ایی کمک نخواسته بودم

 پس چرا خدا منو دوست نداشت و

 تو روبیشتر از من دوست داشت؟

 چرا خدا تو رو اینقدر دوست داشت که

 غم و غصه هایت رو تموم کردش و تو رو

 به کس دیگه ایی رسوند؟

 تو رو به کس دیگه ایی داد تا خوشبخت بشی

 و منو از تو دور کرد تا در غم رفتنت

 روزهایم با سوزهایم همراه شوند

 و در حسرت نداشتند قطره قطره بسوزم و صدایم در نیاید

 چرا خدا تو رو اینقدر دوست داشت

 و منو دوست نداشت و نداره؟

 چرا؟؟؟؟؟؟؟ 
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin