تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیسختی ها

  در هجوم سختی ها،در قلمرو غصه ها، در سیلاب غم ها

 تنها چراغی که می تونست منو از سیاهی نجات بده تو بودی

 تنها بهونه ایی که برایم مونده بود تا زندگی کنم و شاد باشم

 تو بودی تنها ستاره شبهای بی کسی ام تو بودی

 تو بودی آن همه احساس زیبایی که برایم  به ارمغان می آوردی

  تو بودی همه رویای زندگی ام

  تو بودی ولی رفتی نموندی

 رفتی و چراغ دلم رو خاموش کردی

 رفتی و همه بهونه ی زندگی ام رو نابود کردی

 رفتی و همه شادی هایم را با غصه عوض کردی

 رفتی و تنها ستاره زندگی ام رو ازم گرفتی

 رفتی و تمتم احساسم رو کشتی

 رفتی و رویاهایم را در اعماق وجودم مدفون کردی

 تو رفتی و نموندی
جمعه 13 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin